Κίνητρο

Κίνητρο

Τι λειτουργεί καλύτερα στο κίνητρο για τα παιδιά; Εάν όντως ούτε οι ανταμοιβές ούτε οι ποινές δεν λειτουργούν για την παρακίνηση των παιδιών, γιατί εκατομμύρια γονείς, χρησιμοποιούν αυτόματα αυτές τις μεθόδους; Ο λόγος είναι ότι κάθε ένα από αυτά λειτουργεί βραχυπρόθεσμα - για ένα σύντομο χρονικό περιθώριο, και στη συνέχεια, ξαφνικά, όχι πλέον.
Έτσι, ως γονείς, όταν απειλούμε ή προσελκύσουμε τα παιδιά μας, είμαστε άμεσα επιβραβευμένοι με τα αποτελέσματα που θέλουμε. Το πρόβλημα όμως, είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν διαρκούν μακροπρόθεσμα. 
Έρευνες δείχνουν πράγματι ότι αυτές οι μεθόδοι μειώνουν το εσωτερικό κίνητρο προς μάθηση, επειδή τα παιδιά δελεάζονται ή πιέζονται, αντί να να μαθαίνουν για τις ανταμοιβές που είναι εγγενείς στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας (ή τους καθοριστικούς παράγοντες όταν δεν το ολοκληρώνουν). 
Το παιδί που μαθαίνει για την απόλαυση και ευχαρίστηση της μάθησης, είναι πολύ πιο πιθανό να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα ή τα μαθήματα, σε σχέση με ένα παιδί που απειλείτε ή δελεάζεται.
Ποια είναι η καλύτερη, πιο βιώσιμη προσέγγιση για την παρακίνηση των παιδιών μας; Οι μικρές νίκες.

Colour your feelings

Colour your feelings

Προσπάθεια

Προσπάθεια